Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

IMPACT FACTOR: 0.776

MNiSW: 15

INDEX COPERNICUS: 142.8

GOOGLE H5: 7

VIEW ARTICLE